محیط کاربری
تبلیغات
آخرین مطالب
آرشیو
اخبار سایت
انتقادات و پیشنهادات

تبلیغات متنی

دکتر آرش امیدی، استاد گروه مدیریت بهداشت دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیرازمقاله

The effects of post-partum drops in body condition on indices of energy metabolism in mid-lactation Holstein cows

Article 3Volume 20, Issue 3 - Serial Number 68, Summer 2019, Page 180-185  XMLPDF (350 K)
Document Type: Full paper (Original article)
DOI: 10.22099/IJVR.2019.5348
Authors
A. Omidi  orcid 1M. Mohebbi-Fani1S. Nazifi2A. Mirzaei2M. Seirafinia3
1Department of Animal Health Management, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran
2Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran
3Ph.D. Student in Feed Hygiene, Department of Animal Health Management, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran
Abstract
Background: Evaluation of energy metabolism indices in mid-lactation Holstein cows is critical to monitor health status. Aims: The objective of this study was to assess the effects of low (≤0.75) vs. high (>0.75) drops in body condition score (BCS) until day 60 post-partum on energy metabolism indices during mid-lactation in Holstein cows. Methods: Twenty-eight Holstein cows were included in the study from the day of calving to day 120 of lactation. Whole blood samples were taken on 60, 90, and 120 days in milk (DIM). Serum was analyzed for insulin, glucose, non-esterified fatty acids (NEFA) and beta-hydroxybutyrate (BHB) levels. Results: In cows with low BCS drop (LoD group), insulin did not change significantly through days 60 to 120 of lactation, but increased in high drop cows (HiD group) (P<0.001). Glucose concentrations decreased linearly in the LoD cows (P=0.039) and showed a quadratic increase in the HiD group on day 90 (P=0.028). Concentrations of non-esterified fatty acids showed both linear (P=0.04) and quadratic (P=0.002) changes in the HiD group. The HiD cows had significantly higher concentrations of insulin on day 120 (P=0.017) compared to the LoD group. Glucose concentration was lower (P<0.01) in HiD cows on 60 DIM. The concentration of non-esterified fatty acids was higher in HiD cows on day 90 (P<0.01). Surrogate indices of insulin resistance (calculated based on the concentrations of the measured metabolites) were different between the groups on day 90, indicating decreased insulin sensitivity in the HiD cows. Conclusion: Greater depletion of body reserves during early lactation may result in some inconsistencies in energy metabolism during mid-lactation periods. Controlling BCS loss during early lactation may help alleviate such alterations possibly through modifying insulin sensitivity of the tissues.
Keywords
BCSEnergy metabolism indicesHolstein cowsInsulin sensitivityLactation


موضوع : مباحث پژوهشی -
تعداد بازدید : 4172 بار
ارسال شده در دوشنبه 1 مهر 1398 - 12:41

ارجاع به دو مقاله من در Equine Behavioral Medicine

در فصل دهم از کتاب تازه منتشر شده طب رفتاری اسب‏ به دو مقاله ما ارجاع داده شده است. فصل دهم کتاب به همراه اطلاعات آن در ادامه مطلب قابل دریافت است.

http://www.arashomidi.com/pic/1562799150_.pdf  

http://www.arashomidi.com/pic/1562818556_.pdf 

 

Omidi A, Vakili S, Nazifi S, Parker MO. Acute-phase proteins, oxidative stress, and antioxidant
defense in crib-biting horses. J Vet Behav 2017;20:31–6.
 
 
Omidi A, Jafari R, Nazifi S, Parker MO. Potential roles of selenium and zinc in the pathophysiology
of crib-biting behavior in horses. J Vet Behav 2018;23:10–4.


موضوع : مباحث آموزشی - کتابهای مفید آموزشی
تعداد بازدید : 4823 بار
ارسال شده در چهارشنبه 19 تير 1398 - 09:17

مقاله

Zinc and Manganese of serum were negatively, but Copper positively influenced by Iron elevation in diet of male Wistar rats

April 2019

International Journal for Vitamin and Nutrition Research

DOI: 

10.1024/0300-9831/a000456

 

 • Ali Zolfaghari
 • Hamid Reza Gheisari
 • Arash OmidiArash Omidi
 • Saeed NazifiSaeed Nazifi


 • موضوع : مباحث پژوهشی - مقالات پژوهشی
  تعداد بازدید : 4223 بار
  ارسال شده در چهارشنبه 1 خرداد 1398 - 10:38

  مقاله
   

  Acute-phase proteins and antioxidant status in cows naturally infected by hydatid cysts in the Razavi Khorasan Province

  Article 1Volume 2, Issue 1, Winter and Spring 2017, Page 1-7  XMLPDF (510 K)
  Document Type: Research Paper
  DOI: 10.22055/IJRHR.2017.14412
  Abstract
  Parasitic infections can be extremely problematic for animals and humans. Host-parasite relationships may be different between species. The purpose of this study was to evaluate Haptoglobin (Hp), Serum amyloid-A (SAA), Alpha -1- acid glycoprotein (AGP), Albumin (ALB), Total protein (TP), Globulin (GLB), Malondialdehyde (MDA), and Total antioxidant capacity (TAC) following natural infection with hydatid cysts in cows. This study was undertaken in a slaughterhouse in Torbate-Heidarie, Razavi Khorasan province, Iran, in January 2016. Four hundred cows were examined. Clinical examination prior to slaughter was done by an expert veterinarian and all clinically healthy cows were used in the study. The age determination was done according to the dental formula. Blood samples were obtained before slaughtering. Eventually, 60 cows with hydatid cysts and 60 apparently healthy cows were included in the study and control groups, respectively. The results indicated that acute phase proteins were not changed in naturally infected cows with hydatid cysts. It could be concluded that host-parasite relationship might be different in species such as cows and sheep. This finding may be due to a difference between species or a different behavior of hydatid cysts in cows and sheep.
  Keywords
  AbattoirAcute phase proteinsAntioxidantCowhydatid cysts


  موضوع : مباحث پژوهشی - مقالات پژوهشی
  تعداد بازدید : 4625 بار
  ارسال شده در شنبه 28 ارديبهشت 1398 - 12:44

  مقاله در مجله تحقيقات دامپزشكي ايران

  مطالعه میدانی بر روی گلوکز، اسیدهای چرب غیر استریفیه، بتا-هیدروکسی بوتیرات و هورمون‌های تیروئیدی در گاوهای شیری طی بازه زمانی تلقیح در استان فارس، ایران

  مقاله 10، دوره 20، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 55-59  XMLاصل مقاله (204 K)
  نوع مقاله: مقاله کوتاه
  شناسه دیجیتال (DOI): 10.22099/IJVR.2019.5144
  نویسندگان
  مهدی محبی فانی؛ آرش امیدی  orcid ؛ عبدالله میرزایی؛ سعید نظیفی؛ خیرالنسا نوروزی
  چکیده
  پیشینه: فرض بر این است که در شرایط مدیریتی به ظاهر خوب در گاوداری‌های شیری، ممکن است برخی گاوها در بازه زمانی تلقیح شرایط متابولیکی مناسبی نداشته باشند و عملکرد آن‌ها نیز تحت تأثیر قرار گیرد. هدف: این مطالعه به منظور بررسی اختلالات احتمالی متابولیک موثر بر عملکرد در گاوهای شیرده در اواسط شیردهی انجام شد. روش‌ کار: سی‌ و‌ هفت گاو هولشتاین سالم از لحاظ بالینی از نظر غلظت پلاسمایی گلوکز، اسیدهای چرب غیر استریفیه (NEFA)، بتا-هیدروکسی بوتیرات (BHB)، تیروکسین (T4) و تری-‌یدو‌تیرونین (T3) در روزهای 60، 90 و 120 شیردهی بررسی شدند. ارتباط بین آنالیت‌های اندازه‌گیری شده با تعدادی از شاخص‌های عملکردی گاوها نیز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج: کاهش مداومی در سطح گلوکز پلاسما (در محدوده مقادیر مرجع، P<0.006)، T4 (P<0.001) و T3 (0.003) در طول مطالعه دیده شد. مقادیر NEFA در طول مطالعه نسبتاً بالا بود و در روز 90 افزایش نشان داد (P<0.041). غلظت BHB تغییر معنی‌داری نداشت (P>0.05) اما از سطوح گزارش شده در گاوهای مرحله میانی شیردهی بالاتر بود. با افزایش روزهای شیردهی غلظت گلوکز در 27% گاوها کمتر از mmol/L 5/2، غلظت NEFA در 62% گاوها بیشتر از mmol/L 40/0 و سطح BHB در 5/13% از گاوها بیشتر از µmol/L 1200 بود، که سطوح آستانه مرتبط با مشکلات قبل و بعد از زایمان هستند. تولید شیر با گلوکز و T4 همبستگی منفی و با NEFA همبستگی مثبت داشت. فاصله زایش تا اولین فحلی با BHB همبستگی مثبت داشت. فاصله بین زایمان تا اولین تلقیح با گلوکز همبستگی منفی و با سطح NEFA همبستگی مثبت داشت. نتیجه‌گیری: تغییرات پارامتر‌های مورد مطالعه در گاوهای مرحله میانی شیردهی شبیه به آنچه بود که در موازنه منفی انرژی در ابتدای دوره شیردهی و محدودیت غذایی در مرحله میانی شیردهی رخ می‌دهد و ممکن است بر سلامت عمومی و عملکرد گاوها موثر باشد.
  کلیدواژه‌ها
  بازه زمانی تلقیح؛ گاوهای شیری؛ گلوکز؛ NEFA؛ هورمون‌های تیروئیدی


  موضوع : مباحث پژوهشی -
  تعداد بازدید : 4687 بار
  ارسال شده در شنبه 31 فروردين 1398 - 10:15

  استنادات يكي از معتبرترين كتب دامپزشكي جهان به مقالات اساتيد دانشكده ‏ي دامپزشكي دانشگاه شيراز

  كتاب Veterinary Medicine در ويرايش يازدهم خود كه اخيراً در سال 2017 ميلادي به چاپ رسيده، به 21 مقاله از اساتيد دانشكده ي دامپزشكي دانشگاه شيراز ارجاع داده است.

  آقايان دكتر سعيد نظيفي (4 مقاله)؛ دكتر علي رضاخاني (3 مقاله)؛ دكتر آرش اميدي، دكتر علي اصغر چالمه، دكتر علي حاجي محمدي و دكتر احمد عريان (هر كدام 2 مقاله) و دكتر مهرداد پورجعفر، دكتر عليرضا رعايت جهرمي، دكتر شهرام شكرفروش، دكتر محسن قانع، دكتر خداداد مستغني و دكتر ناصر وصال (هر كدام 1 مقاله) از اساتيدي هستند كه به مقالات آن ها در اين كتاب ارجاع داده شده است.

  كتاب Veterinary Medicine بيش از نيم قرن است كه در زمينه ي بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ در آمريكا منتشر و يكي از معتبرترين كتب مرجع دامپزشكي جهان مي باشد كه در تمام دانشكده هاي دامپزشكي دنيا تدريس مي شود.

  اين كتاب به بررسي تفصيلي بيماري هاي مختلف در دام هاي بزرگ شامل بيماري هاي دستگاه هاي مختلف بدن؛ بيماري هاي متابوليك؛ مسموميت ها؛ كمبودها؛ بيماري هاي عفوني و انگلي؛ بيماري هاي نوزادان؛ بيماري هاي با منشاء ناشناخته و نوپديد و .... پرداخته و همواره راهگشاي مسائل علمي و باليني در حيطه هاي مرتبط با بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ بوده است.

  كتاب Veterinary Medicine نخستين بار در سال 1960 ميلادي منتشر شد و پس از آن در سال هاي مختلف مورد بازنگري هاي متعدد قرار گرفت.

  شايان ذكر است كه در ويرايش اخير اين كتاب به 6 مورد از مقالات منتشر شده در نشريه ي Iranian Journal of Veterinary Research كه در دانشكده ي دامپزشكي دانشگاه شيراز چاپ مي شود و از مجلات معتبر ISI در زمينه ي دامپزشكي مي باشد نيز ارجاع داده شده است.
     موضوع : مباحث آموزشی -
  تعداد بازدید : 8653 بار
  ارسال شده در سه شنبه 12 بهمن 1395 - 02:08

  Anti-aflatoxin B1 effects of Shirazi thyme

   

  Abstract

  An experiment was conducted to study the effect of Zataria multifora (ZM) on the
  performance and liver histopathology of broiler chickens contaminated with aflatoxin B1
  (AFB1). One hundred and sixty Ross 308 male broilers (one-day-old) were divided into
  four treatment groups with four replicates with 10 birds in each replicate. The chickens
  were reared on the floor for 35 days. The groups were contaminated with AFB1 at two
  different concentrations, i.e., 0 and 1000 ppb, and fed ZM in their feed at the
  concentrations of 0 and 20 gr Kg-1.The evaluated performance parameters were subjected
  to a completely randomized design with a 2×2 factorial arrangement of the treatments
  using SAS software (version 9/1). AFB1 had a statistical lowering effects on the feed
  intake (FI), body weight (BW), body weight gain (BWG) and average weight of the
  carcass, thigh, chest, bursa of fabricius, back & neck. Also, the weights of liver, gizzard,
  pancreas, proventriculus, abdominal fat, full intestine, and heart were increased with AFB1
  (P<0.05). In histopathological evaluations, the liver of chickens that received feed
  containing AFB1 showed multifocal and varied cytoplasmic vacuolization, severe fatty
  change, degenerating foci, fibrosis of the portal regions, and bile duct hyperplasia. The
  variables that were evaluated in this study showed that ZM had significant efficacy in
  diminishing the aflatoxins negative effects on the chickens.  موضوع : مباحث پژوهشی - مقالات پژوهشی
  تعداد بازدید : 7506 بار
  ارسال شده در جمعه 27 شهريور 1394 - 11:17

  مقاله

   Evaluation of protective effect of hydroalcoholic extract of saffron petals in prevention of acetaminophen-induced renal damages in rats

  Veterinary Science Develpement 03/2015; DOI: 10.4081/vsd.2015.5821  موضوع : مباحث پژوهشی - مقالات پژوهشی
  تعداد بازدید : 10275 بار
  ارسال شده در شنبه 15 فروردين 1394 - 01:42

  تمدید

  پژوهشگر گرامی

  با سلام و عرض ادب

  احتراماً به اطلاع می­رساند بر اساس درخواست های متعدد دانشجویان و همکاران ارجمند و بر اساس تصمیم دبیرخانه «دومين همایش ملّي مديريت بهداشت دام» که در 24 ارديبهشت ماه 1394 در دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز برگزار مي­ شود.  

  زمان ارسال مقالات تا 20 فروردین 1394 تمدید شد. 

  www.animalhealth.ir  موضوع : مباحث اجرائی -
  تعداد بازدید : 9022 بار
  ارسال شده در دوشنبه 3 فروردين 1394 - 11:28

  معرفی دو وبسایت برای کمک در نگارش مقالات انگلیسی

  دو وبسایت کاربردی را در ادامه مطلب به شما معرفی خواهم کرد. شما در اولین وبسایت می توانید نرم افزاری را دانلود کنید. این نرم افزار قابلیتی شبیه ( اما قویتر از) غلط یاب ورد دارد. با کلیک روی دکمه اف 2 می تواند خط به خط مقاله شما را ارزیابی کند و غلط های املایی و انشایی را تصحیح کند و حتی جملاتی به شما پیشنهاد دهد. آدرس دوم وبسایتی است که خدماتی را به رایگان به شما ارائه می‌دهد. این وبسایت مقاله شما را از نظر پلاجیاریسم بررسی می کند. یکسری کارهای دیگر هم انجام می دهد از جمله این که به مقاله شما از نظر نگارشی رتبه می دهد. غلط های املایی را اعلام می کند و اگر جمله ای را از مقاله ای برداشته اید و به درستی پارافریز نکردید به شما اعلام می کند.  موضوع : مباحث آموزشی - مقالات کوتاه آموزشی
  تعداد بازدید : 11713 بار
  ارسال شده در جمعه 19 دي 1393 - 10:45

  دسته بندی
  نظر سنجی

     در چه رشته ای تحصیل می کنید (کرده اید)؟


      

  1. دامپزشکی
  2. علوم دامی
  3. پزشکی
  4. رشته های دیگر

          

  لینکستان
  تبلیغات
  اوقات شرعی
  آمار
  افراد آنلاين : 2
  امروز : 68
  ديروز : 71
  اين هفته : 256
  اين ماه : 1490
  امسال : 10476
  کل بازديد : 222620
  کل مطالب : 77
  تگهای مطالب


  تمامی حقوق این سایت متعلق به دکتر آرش امیدی می باشد
  این وبسایت توسط سایت ساز مهر نسخه 2 محصولی از شرکت نگاه روشن پارس ایجاد شده است