محیط کاربری
تبلیغات
آخرین مطالب
آرشیو
اخبار سایت
انتقادات و پیشنهادات

تبلیغات متنی

دکتر آرش امیدی، استاد گروه مدیریت بهداشت دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیرازمصاحبه با ایرنا

يك استاد دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجند نيز به خبرنگار ايرنا گفت: كمبود سرمايه گذاري در بخش پژوهش و تحقيقات تقاضا محور، عدم برقراري ارتباط كامل بين دانشگاه و صنعت و مراكز خصوصي و نيز فقدان تبيين جايگاه واقعي پژوهش و پژوهشگر، از موانع موجود در امر تحقيق در كشور مي باشد.
دكتر 'آرش اميدي' كه امسال طرح پژوهشي وي با نام 'ارزيابي اتيولوژيك سقط جنين گوسفند در استان خراسان جنوبي' به عنوان پژوهش برتر دانشگاه بيرجند مورد تجليل قرار گرفت، مي افزايد: ما نياز به خلاقيت و نوآوري بيشتري در جهت توسعه علم و تحقيقات داريم و در كنار آن نكته مهمي كه بايد مد نظر داشته باشيم، مبحث انديشه سازي است تا بتوانيم در راستاي توسعه كشور تنها به علم ديگران اتكا نكنيم و از انديشه هاي دانشمندان سرزمين خود بهره ببريم كه خوشبختانه در سالهاي اخير اين مسير علمي به درستي تبيين شده است.
وي با بيان اينكه اهميت پژوهش و تحقيق در دنياي امروز به حدي است كه در ارزيابي كارنامه علمي هر كشور، ميزان ارايه مقالات تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاه هاي آنها به عنوان يك معيار مهم در نظر گرفته مي شود، افزود: از اين روي كشورهاي صنعتي براي دستيابي به علم و صنعت، سرمايه گذاري هاي گسترده اي در حوزه پژوهش انجام مي دهند و لذا از نتايج آن نيز در پيشبرد اهداف و حل مشكلات بهره مي برند.
اميدي مي گويد: نكته ديگري كه در نتايج بسياري از پژوهش ها نمود مي يابد، بيان مسأله مي باشد و بديهي است كه ما به جمع آوري مشكلات و موانع براي دستيابي به يافتن راه حل نياز داريم.
وي مي افزايد: اما 'بيان مشكلات' براي بخش صنعت ما اهميت ندارد، زيرا براي آنها تنها حل مسأله و ارايه راهكار حل مشكل مهم است و نه بيان مجدد مشكل و اين بدون نگرش اصولي تحقق نمي يابد.
به گفته اين استاد دانشگاه: بايستي نتايج تحقيقات بطور كامل و مناسب در اختيار مصرف كننده قرار گيرد تا در راستاي حل مسايل و مشكلات راهگشا باشد.
اميدي مي گويد: علاوه مسايل ياد شده، توسعه پژوهش مستلزم جا افتادن فرهنگ پژوهش در بين آحاد افراد جامعه مي باشد.
وي به فقدان سرمايه گذاري بخش خصوصي در پژوهش و تحقيق بعنوان يكي از مهمترين تنگناهاي پژوهش و تحقيقات در كشور اشاره كرد و اظهار داشت: در اين خصوص لازم است تا با اتخاذ مديريت صحيح، ظرفيت ها و استعدادهاي موجود در كشور صورت گيرد و با همكاري بخشهاي مختلف، فضاي پرنشاط علمي در دانشگاه ها به سمت بخش خصوصي و صنعتي و رفع مشكلات و حل مسايل سوق داده شود.

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30153043

پژوهشگران دانشگاهي،توسعه پژوهش را منوط به تقويت بخش خصوصي مي دانند
بيرجند - برخي پژوهشگران و استادان دانشگاه بيرجند بر اين باورند كه توسعه و تقويت بنيانهاي پژوهشي و تحقيقاتي ، منوط به توسعه و تقويت مراكز تحقيقاتي و پژوهشي مي باشد كه توسط بخش خصوصي اداره شوند.
آنها معتقدند: مجلس شوراي اسلامي و دولت هر قدر هم با وضع قوانين و اختصاص بودجه، به بخش پژوهش توجه ويژه نمايند، اما به دليل محدوديت منابع مالي، تا زماني كه بخش خصوصي وارد اين عرصه نشود، روند پژوهش كند خواهد بود.
لبته از آنجا كه تاكنون بخش خصوصي آنطور كه بايد و شايد، تمايل به سرمايه گذاري در بخش تحقيقات و پژوهش از خود نشان نداده، لذا اين پژوهشگران دانشگاهي معتقدند، دولت بايد با اتخاذ برنامه هاي حمايتي مختلف، زمينه هاي اعتماد بخش خصوصي به سرمايه گذاري در اين بخش را مهيا نمايد.
در اين ارتباط رييس دانشكده هنر دانشگاه بيرجند، به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: جايگاه و اهميت پژوهش براي بخش خصوصي هنوز جا نيفتاده و اين بخش به اهميت
كارهاي مطالعاتي و نتايج آن در افزايش بهره وري در خط توليد هنوز پي نبرده است.
دكتر 'محمد حسين قرشي' مي افزايد: به همين خاطر است كه بخش خصوصي اهميت پژوهش
برايش ناشناخته مانده و لازم است اهميت موضوع براي بخش خصوصي روشن شود.
وي به عمده ترين دلايل كم توجهي به پژوهش در كشور، اشاره كرد و گفت:عدم بودجه كافي براي انجام كارهاي تحقيقاتي، فقدان نگاه پژوهش محور در سازمانها و نهادهاي اجرايي، عدم حمايت ناشران از نويسندگان و مولفان جوان و تيراژ پايين كتاب و مجلات از جمله اين دلايل است.
قرشي مي افزايد: از سوي ديگر با وجودي كه در حوزه گسترش تحصيلات تكميلي، كارهاي بنياني زيادي در كشور صورت گرفته، اما بسياري از پايان نامه هاي دانشجويي در قفسه كتابخانه هاي دانشگاه ها خاك مي خورند و به ندرت جنبه كاربردي پيدا مي كنند.
وي پوهش را، اساس توسعه يك جامعه دانسته و مي گويد: در سالهاي اخير گامهاي موثري در راستاي گسترش پژوهش در حوزه علم و فناوري برداشته شده، كه نمونه آن ايجاد پارك هاي علم و فناوري در مراكز استانها و موفقيت دانشمندان هسته اي از جمله اينها مي باشد.
قرشي افزود: اما با اين حال به رغم برداشتن اين گامهاي بزرگ، هنوز موضوع پژوهش در بسياري حوزه ها و از جمله علوم انساني، مغفول مانده است.
دكتر قرشي امسال بواسطه نگارش مقاله علمي 'تحليل زبان شناختي چند چالش در ترجمه ادبيات كودكان و نوجوانان' در دانشگاه بيرجند به عنوان پژوهشگر نمونه معرفي و از وي تجليل شد.
يك استاد دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجند نيز به خبرنگار ايرنا گفت: كمبود سرمايه گذاري در بخش پژوهش و تحقيقات تقاضا محور، عدم برقراري ارتباط كامل بين دانشگاه و صنعت و مراكز خصوصي و نيز فقدان تبيين جايگاه واقعي پژوهش و پژوهشگر، از موانع موجود در امر تحقيق در كشور مي باشد.
دكتر 'آرش اميدي' كه امسال طرح پژوهشي وي با نام 'ارزيابي اتيولوژيك سقط جنين گوسفند در استان خراسان جنوبي' به عنوان پژوهش برتر دانشگاه بيرجند مورد تجليل قرار گرفت، مي افزايد: ما نياز به خلاقيت و نوآوري بيشتري در جهت توسعه علم و تحقيقات داريم و در كنار آن نكته مهمي كه بايد مد نظر داشته باشيم، مبحث انديشه سازي است تا بتوانيم در راستاي توسعه كشور تنها به علم ديگران اتكا نكنيم و از انديشه هاي دانشمندان سرزمين خود بهره ببريم كه خوشبختانه در سالهاي اخير اين مسير علمي به درستي تبيين شده است.
وي با بيان اينكه اهميت پژوهش و تحقيق در دنياي امروز به حدي است كه در ارزيابي كارنامه علمي هر كشور، ميزان ارايه مقالات تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاه هاي آنها به عنوان يك معيار مهم در نظر گرفته مي شود، افزود: از اين روي كشورهاي صنعتي براي دستيابي به علم و صنعت، سرمايه گذاري هاي گسترده اي در حوزه پژوهش انجام مي دهند و لذا از نتايج آن نيز در پيشبرد اهداف و حل مشكلات بهره مي برند.
اميدي مي گويد: نكته ديگري كه در نتايج بسياري از پژوهش ها نمود مي يابد، بيان مسأله مي باشد و بديهي است كه ما به جمع آوري مشكلات و موانع براي دستيابي به يافتن راه حل نياز داريم.
وي مي افزايد: اما 'بيان مشكلات' براي بخش صنعت ما اهميت ندارد، زيرا براي آنها تنها حل مسأله و ارايه راهكار حل مشكل مهم است و نه بيان مجدد مشكل و اين بدون نگرش اصولي تحقق نمي يابد.
به گفته اين استاد دانشگاه: بايستي نتايج تحقيقات بطور كامل و مناسب در اختيار مصرف كننده قرار گيرد تا در راستاي حل مسايل و مشكلات راهگشا باشد.
اميدي مي گويد: علاوه مسايل ياد شده، توسعه پژوهش مستلزم جا افتادن فرهنگ پژوهش در بين آحاد افراد جامعه مي باشد.
وي به فقدان سرمايه گذاري بخش خصوصي در پژوهش و تحقيق بعنوان يكي از مهمترين تنگناهاي پژوهش و تحقيقات در كشور اشاره كرد و اظهار داشت: در اين خصوص لازم است تا با اتخاذ مديريت صحيح، ظرفيت ها و استعدادهاي موجود در كشور صورت گيرد و با همكاري بخشهاي مختلف، فضاي پرنشاط علمي در دانشگاه ها به سمت بخش خصوصي و صنعتي و رفع مشكلات و حل مسايل سوق داده شود.
يك استاد زمين شناسي دانشگاه بيرجند نيز، در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: سرمايه گذار در حوزه پژوهش بسيار ضعيف است زيرا نيازمند سرمايه گذاري كلان است و چون اين نوع از سرمايه گذاري ها، دير به نتيجه مي رسند، لذا بخش خصوصي راغب به سرمايه گذاري در حوزه پژوهش نمي باشد و تنها دولت است كه در اين خصوص فعاليت دارد.
دكتر 'غلامرضا ميراب شبستري' كه امسال در هفته پژوهش بواسطه ترجمه كتاب 'كاربرد تصاوير كاتدولومينسانس در مطالعه سنگهاي رسوبي' نوشته باگز و كرينسلي در دانشگاه بيرجند، به عنوان پژوهشگر نمونه معرفي شد، مي افزايد: البته بايد وزارت تعاون پا پيش گذاشته و با ايجاد تعاوني هاي تحقيقاتي به كمك بخش خصوصي بيايد.
به گفته اين پژوهشگر: مصوبات مجلس شوراي اسلامي در حوزه پژوهش خوب، اما ناكافيست و تازه در مرحله عمل و اجرا نيز، با مشكل و محدوديت مواجه مي شوند و حتي گاهي بصورت ناقص به اجرا در مي آيند.
شبستري با بيان اينكه اشتياق براي پژوهش در بين جامعه دانشگاهي بسيار زياد است و پژوهشگران خوب هم تشويق مي شوند، اظهار داشت: اما اين كافي نيست 666
گزارش از: عليرضا حسيني مقدم
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 30153043

  دیدگاه شما : [0] نظر   رای به مطلب :

تگ ها :


موضوع : مباحث اجرائی -
تعداد بازدید : 13267 بار
ارسال شده در چهارشنبه 11 اسفند 1389 - 07:12دسته بندی
نظر سنجی

   در چه رشته ای تحصیل می کنید (کرده اید)؟


       

  1. دامپزشکی
  2. علوم دامی
  3. پزشکی
  4. رشته های دیگر

        

لینکستان
تبلیغات
اوقات شرعی
آمار
افراد آنلاين : 1
امروز : 34
ديروز : 35
اين هفته : 34
اين ماه : 1352
امسال : 19954
کل بازديد : 206139
کل مطالب : 77
تگهای مطالب
|


تمامی حقوق این سایت متعلق به دکتر آرش امیدی می باشد
این وبسایت توسط سایت ساز مهر نسخه 2 محصولی از شرکت نگاه روشن پارس ایجاد شده است